Government of Ireland
Regional Skills

We've moved to gov.ie/regionalskills

Please update your bookmarks and links

DIANCHÚRSA I LÉIRIÚCHÁN TEILIFÍSE

23 February 2022 

DIANCHÚRSA I LÉIRIÚCHÁN TEILIFÍSE

An bhfuil suim agat a bheith ag obair in earnáil na teilifíse?
Seol CV agus Litir Iarratais roimh an Aoine 25/2/2022 chuig:
dlt@atlanticacademy.ie
Íocfar liúntas le rannpháirtithe
Cúrsa 10 Seachtaine
Taithí oibre 4 Seachtaine
Ag tosnú i Mí Márta 2022
Ceamara
Fuaim
Soilsiú
Dlí na Meáin
Aoí Chainteoirí ón earnáil
Sláinte & Sábháilteacht
Passport to Production le Fís
Éireann
Eagarthóireacht & Iar-Léiriú
Ábhar Meán Soisialta
Foinsí Maoinithe
Obair Ghrúpaí