Government of Ireland
Regional Skills

We've moved to gov.ie/regionalskills

Please update your bookmarks and links

Marine Resources - Free Online Sessions

6 September 2022 

marine

Teagasc, Nua na Mara and Údarás na Gaeltachta are organising a 4 part Marine Resources Programme. This programme focuses on utilising the resources in the marine sector, such as seaweed and fisheries by-product to generate value added products beyond food and feed applications. World Class researchers, experts and industry personnel will deliver these informational sessions to those of you with an interest in the circular blue economy, new value added products and applications, and waste to value applications.  This series occurs online for 3 sessions and a final session will be held at Teagasc Ashtown, where participants will have the opportunity to tour the facilities. Agenda and more information to follow.

Register Now! Webinar Registration - Zoom

Tá Teagasc, Nua na Mara agus Údarás na Gaeltachta ag eagrú Clár Acmhainní Mara de cheithre chuid. Díríonn an clár seo ar úsáid a bhaint as acmhainní san earnáil mara, ar nós feamainn agus seachtháirge iascaigh chun táirgí breisluacha a ghiniúint thar feidhmeanna bia agus beatha. Cuirfidh taighdeoirí den scoth, saineolaithe agus pearsanra tionscail na seisiúin faisnéise seo ar fáil dóibh siúd agaibh a bhfuil spéis acu sa gheilleagar ciorclach gorm, táirgí agus feidhmchláir nua breisluacha, agus feidhmchláir dramhaíola go luach. Tarlaíonn an tsraith seo ar líne ar feadh 3 sheisiún agus reáchtálfar seisiún deiridh ag Teagasc i mBaile an Ásaigh, áit a mbeidh deis ag rannpháirtithe chuairt a thabhairt ar na háiseanna. Clár agus breis eolas le teacht.