Government of Ireland
Regional Skills

We've moved to gov.ie/regionalskills

Please update your bookmarks and links

The Blue Bioeconomy-The Blue Perspective - Free event 22nd October

13 October 2021 

“The Blue Bioeconomy-The Blue Perspective” Online event on 22nd October 10am - 11.30am

Blue-economy

Register for free here

What is the Blue Bioeconomy? Who are the people working on it in Ireland and where do they get support? Want to learn more about the innovative researchers and businesses operating in this sector in Ireland?

Cad é an Bithgheilleagar Gorm? Cé hiad na daoine atá ag obair air in Éirinn agus cá bhfaigheann siad tacaíocht? Ar mhaith leat níos mó a fhoghlaim faoi na taighdeoirí agus na gnó nuálacha atá ag feidhmiú san earnáil seo in Éirinn?

Join us for the launch and first in our series of “The Blue Bioeconomy-The Blue Perspective”, hosted by Marine Scientist and Influencer Finn Van Der Aar from Saltwater Stories.

 

Bí linn don seoladh agus don chéad imeacht sa tsraith dar teideal “An Bithgheilleagar Gorm - An Léargas Gorm”, le bean an tí, an tEolaí Mara, Finn van der Aar ó SaltwaterStories.